دانشگاه پیام نور استان قم
کد کاربر
رمز
 
...........................
 
 
همکاران گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل می توانید از فیلم آموزشی این سیستم استفاده نمایید.
2- جهت دسترسی به اتوماسیون اداری در خارج از دانشگاه از آدرس http://didgah.qompnu.ac.ir استفاده نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>